Připojte se: Připojte se k našemu newsletteru a dostávejte informace o slevách a akcích.

Obchodní podmínky

Návštěvou Xiaomiforsale.com, souhlasíte s tím, že budete respektovat zákony Hongkonku, bez ohledu na případné konflikty těchto zákonů. Veškeré spory, které by mohly vzniknout mezi vámi a Xiaomiforsale.com se budou řídit těmito podmínkami o použití. V případě nakupování na Xiaomiforsale.com souhlasíte s podmínkami uvedenými níže.

Autorská práva a patenty - upozornění:

Veškerý obsah na tomto webu, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázků a zvukových klipů, digitální stahování, datové kompilace a software, je majetkem Xiaomiforsale.com nebo partnerských dodavatelů obsahu a je chráněn mezinárodními a Hongkongskými autorskými právy. Použití jakékoliv Xiaomiforsale.com ochranné známky nebo ochranné známky pro služby bez našeho souhlasu je přísně zakázáno.

Část I:

1. Dohoda o koupi zboží

 1. Popis a cena jednotlivého zboží může změnit.
 2. Vaše objednávka vede ke koupi zboží určitých specifikacích a popisu za cenu předem uvedenou.
 3. V případech, kdy to bude možné přijímat objednávky na nákup zboží e-mailem bude mezi zákazníkem a Xiaomiforsale.com automaticky uzavřena kupní smlouva.
 4. V případech, kdy není možné akceptovat objednávku na nákup konkretního zboží vám poradíme e-mailem a nabídneme alternativu společně s dobou, po kterou je nabídka nebo cena platná.
 5. Přijmout tuto nabídku můžete e-mailem ve lhůtě uvedené. Pokud tak učiníte, bude mezi zákazníkem (vámi) a Xiaomiforsale.com automaticky uzavřena kupní smlouva.

2. Dodání zboží

 1. Cena zboží nezahrnuje poplatky za doručení.
 2. Náklady na přepravu a veškeré další náklady s přepravou spojené (např. pojištění) uhradí zákazník do data uvedeného v kupní smlouvě.
 3. Zboží bude doručováno společností Xiaomiforsale.com (jejími obchodními partnery) na adresu uvedenou v objednávce. Zákazník musí být přítomen na dané adrese v době doručování.
 4. Dopravce požaduje okamžité oznámení o poškození zásilky. Zkontrolujte, prosím, zboží ihned při převzetí a neprodleně nahláste případnou ztrátu nebo poškození dopravci.

Část II:

1. Platba a cena

Xiaomiforsale.com odešle zásilku až po obdržení platby.

Smlouva se provádí mezi Ximox Technology Ltd., RM 1101, San Toi Bldg No.139, Hong Kong a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací a fakturační služby jsou prováděny společností Mi shop czech and slovak, s. r. o., Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2.

2. Dodání

 1. Zboží bude doručováno v co nejkratší možné době.
 2. Pokud se nám nepodaří tak učinit, vyhrazujeme si právo zboží dodat do 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni, kdy byla uzavřena objednávka.

3. Práva na zrušení objednávky

 1. Veškerá práva na zrušení objednávky uvedená níže platí pro jakoukoli dohodu mezi zákazníkem a Xiaomiforsale.com.
 2. Ke zrušení může dojít jedním z následujících způsobů:
 • Zavoláním na Xiaomiforsale.com hot line
 • Elektronickou poštou na naši e-mailovou adresu (uvedena výše)

4. Záruky a servis

 1. Zaručujeme, že zboží bude odpovídat uvedenému popisu a specifikacím.
 2. Zaručujeme, že zboží při doručení dopravcem bude mít odpovídající kvalitu.
 3. Podmínky záruky výrobce a servisních středisek budou obsaženy v dokumentaci doprovázející zboží.
 4. Jsme ochotni poskytovat další poradenství v souladu s níže uvedenými podmínkami.


Část III:

1. Podmínky

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy o prodeji zboží z naší strany, s vyloučením všech ostatních podmínek, včetně jakýchkoli podmínek, které můžou být použity v jakékoliv objednávce, potvrzení objednávky nebo podobného dokumentu.
 2. Všechny objednávky se považují za zájem o koupi zboží v souladu s těmito podmínkami.
 • Přijetí zboží se považuje za dostatečný důkaz vašeho přijetí těchto podmínek.
 • Jakákoli změna těchto podmínek (včetně jakýchkoliv zvláštních podmínek dohodnutých mezi Xiaomiforsale.com a zákazníkem) je neplatná, pokud tak není dohodnuto písemně.

2. Přijetí zboží

 1. Očekáváme, že zákazník přijme zboží do 3 dnů od jeho odeslání prodejcem.

3. Odmítnutí zboží

Pokud jste přijali některý z výrobků, který není v souladu se smlouvou, budete přesto muset zaplatit plnou cenu za takové zboží, nicméně, pokud nám toto zboží vrátíte (na vaše náklady) přede dnem, kdy je daná platba splatná, dojde automaticky refundaci.

4. Vrácení zboží, které je v souladu se smlouvou

 1. Zboží, které je v souladu s údaji uvedenými v kupní smlouvě, není prodejce (Xiaomiforsale.com) povinnem přijmout bez předchozí písemné domluvy.
 2. Pokud se rozhodneme takové zboží přijmout, zákazník je povinen zaplatit skladovou pokutu (15%) z fakturované částky (přepravního poplatek je hrazem zvlášť). Takové zboží musí být vráceno v originálním obalu.
 3. Zboží, které je v souladu s kupní smlouvou a je vráceno bez našeho předchozího písemného souhlasu, můžeme podle vlastního uvážení odmítnout, aniž by byla porušena jakákoliv práva.
 4. Při nevyzvednutí balíku od dopravce Vám budou náklady na zpětnou dopravu do Číny strženy z částky uhrazené za objednávku. Cena navrácení balíku je 93 €.

5. Změny v popisu nebo specifikaci

Může nastat situace, kdy dojde k dodání zboží jiného popisu nebo specifikace, které je v souladu se všemi platnými bezpečnostními nebo zákonnými požadavky. Tyto rozdíly nemají zásadní vliv na kvalitu či funkcionalitu daného zboží.

6. Omezení naši odpovědnosti vůči zákazníkovi

 1. Naše odpovědnost vůči zákazníkovi za porušení smlouvy nebo při nedbalosti (kromě naší odpovědnosti za nedbalost v případě úmrtí nebo zranění) se omezí na cenu zboží společně s náklady, které vznikly během oznámení této události a následného vrácení zboží.
 2. Neneseme odpovědnost za jakékoli následné ztráty (včetně a bez omezení), škody způsobené nevhodným zacházením, ztráty informací v elektronické podobě, nebo fyzické škody na majetku přímo či nepřímo způsobené jakýmkoliv porušením smlouvy nebo z nedbalosti naší či jakéhokoliv zaměstnance nebo zástupce naší firmy.
 3. Doporučujeme, abyste v rámci zodpovědného chování měli sjednáno pojištění a abyste si udržovali zálohu systému a veškerých důležitých informací v elektronické podobě.

7. Volba práva a jurisdikce

 1. Tato smlouva se řídí právem Hong Kongu.
 2. Všechny spory vyplývající z této smlouvy podléhají výlučně pravomoci soudů v Hongkongu.
 3. Je-li kterákoli část těchto podmínek protiprávní, musí tak být zjištěno a doloženo, nicméně, tato událost nemá vliv na platnost, nebo vymahatelnost zbývajících podmínek.

Nesete plnou odpovědnost za poplatky spojené s doručním objednávky do vaší země.


Časté otázky

Pokud potřebujete pomoc s nákupem, nebo výběrem správného telefonu, neváhejte kontaktovat naši podporu. Abychom vám pomohli, připravili jsme několik odpovědí na časté otázky v sekci časté otázky.

Pro odpovědi na tyto otázky se podívejte na sekci časté otázky.

Sociální sítě

Připojte se k naší komunitě na sociálních sítích a sledujte novinky o slevách a produktech.

© 2015 - 2016 xiaomiforsale, All rights reserved